De naam zegt het al. Cultuur, soms al vergeten, wordt van de plank genomen, afgestoft en weer bruikbaar gemaakt voor de vragen van deze tijd. De onderwerpen waar ReCultura zich over buigt, zijn niet de grote historische vraagstukken, maar het gewone  in leven en uitingen waar mensen zich door eeuwen heen van bedienden. Volksgebruiken, religiositeit, muziek, verhalen, etc van mensen onder elkaar.

Te klein voor de grote geschiedenisboeken, maar te groots om zomaar te vergeten.

Want juist deze kleine wetenswaardigheden en vaardigheden uit het verleden kunnen ons inzicht geven in ons handelen in nu.

Denk eens aan oude feesten en rituelen.

Denk eens aan oude informatie die mensen met dementie weer even terugbrengt bij hun eigen identiteit

Denk eens aan het zoeken naar je eigen identiteit.

 

Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar het doorgeven van het vuur ( Thomas More)